Zpacování kontaktních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů – Kontaktní formulář
Uděluji souhlas se zpracováním mých osobních údajů (jméno, e-mail) za účelem odpovědi na můj dotaz, zaslaný prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách správce.


I. Souhlas
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Complex bau s.r.o., se sídlem V Kopečku 169/14, 500 03 Hradec Králové Česká republika, IČO: 09366610 (dále jako "správce") zpracovávala Vaše osobní údaje poskytnuté na základě tohoto souhlasu dle dále uvedených podmínek.


II. Rozsah zpracování Vašich osobních údajů
Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat Vaše jméno a e-mail, a to za dále uvedeným účelem.